Borgersamlingens anbefalinger

Borgersamlingen er kommet med 10 anbefalinger og 25 initiativer. Læs mere om anbefalingerne og den videre proces.

Processen herfra

Borgersamlingen for grønt byliv på Indre Østerbro afsluttede i juni 2023 deres arbejde, hvilket har udmøntet sig i 10 anbefalinger og 25 initiativer til kernespørgsmålet “Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv”.

Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation bestilte i 2022 borgersamlingen til at udarbejde anbefalinger på kernespørgsmålet, som bestiller på opgaven, er Borgerrepræsentationen forpligtiget til at modtage anbefalingerne dog uden forpligtigelse til at skulle igangsætte initiativer.

Den 11. marts 2024 behandlede Teknik- og Miljøudvalget på deres møde anbefalingerne som indgår i rapporten fra borgersamlingen, herefter skal borgerrepræsentationen modtage anbefalingerne samt evt. beslutninger fra Teknik- og Miljøudvalget.

Borgersamlingens 10 anbefalinger

Den 26. juni 2023 blev Borgersamlingens anbefalinger samlet i en rapport, som bliver overdraget til politikkerne i Københavns Kommune. 

De 10 anbefalinger er delt ind i 3 teamer: byliv, bynatur og biler.

Byliv

En bydel, hvor man kan leve og ånde

  • #1: Flere Grønne åndehuller er en katalysator for byliv
  • #2: Byrum til ophold
  • #3: Handelsliv, der skaber plads til ophold

Bynatur

Den grønne retning - Østerbro som grøn forgangsbydel

  • #4: Østerbro skal gå i en grøn retning og leve op til 3-30-300 princippet
  • #5: Grøn dannelse
  • #6: Grøn makeover af strækningen mellem Svanemøllen Station og Lille Trianglen
  • #7: Samvær i bynaturen

Biler

Gentænkning af mobilitet og parkering 

  • #8: Gentænkning af parkering i gadeplan
  • #9: Mobilitet - fra privat gennemkørsel til fælles løsninger
  • #10: Bedre vilkår for delebilsordninger

 

Anbefalingerne er uddybet i den samlede rapport. Rapporten beskriver også den samlede proces og