Hvad er en borgersamling?

Borgersamlingen skal indhente viden og udarbejde anbefalinger til politikerne om de lokale borgeres ønsker og behov for at gøre bydelen mere grøn.

En borgersamling er en metode til borgerinvolvering, som bruges til at få en grundig dialog om svære spørgsmål. I borgersamlingen arbejder 36 repræsentativt udvalgte borgere med en række temaer og mulige løsninger på et komplekst spørgsmål.

Borgerne mødes et antal gange, hvor de på baggrund af faglig viden arbejder i grupper. Borgersamlingens mål er at udarbejde konkrete anbefalinger til politikerne.

Metoden er inspireret af internationale erfaringer fra lande som Irland, Canada og Belgien, der længe har arbejdet med borgersamlinger.

Hvad er metoden i en borgersamling?

Borgersamling er et forholdsvist nyt ord. Hvad betyder du? 

Læs mere om metoden på borgersamling.dk

 

Der er allerede holdt en række borgersamlinger i Danmark. Her kan du læse om nogle af de borgersamlinger, der er gennemført. 

Hvem står bag?

Borgersamlingen gennemføres af rådgiverne We Do Democracy (tredjepartssekretariat) i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du skrive til Teknik- og Miljøforvaltningens projektleder på e-mail borgersamling2100@kk.dk

Hvad er borgersamlingens mandat?

  • Borgerrepræsentationen (BR) giver borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling på kernespørgsmålet: ”Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?”
  • BR vil behandle anbefalingen i relevante fagudvalg og i BR og i den forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og ikke fulgt.
  • BR forventer i slutningen af 2023 at få forelagt resultatet af borgersamlingen, følgegruppens kommentarer til anbefalingerne, evaluering af processen samt forvaltningens forslag til det videre arbejde med anbefalingerne
  • BR er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger.
  • Borgersamlingen er ét blandt flere spor, der skal belyse byliv på Østerbro.