Byliv med fokus på grønne løsninger, kulturen og innovative løsninger

Ny
Mere grønt

Organisation

Kulturdistriktet er en del af en global bevægelse af organisationer, der genopfinder bydele gennem kunst og kultur. Bag foreningen sidder visionære byudviklere, kunstnere, kulturinstitutioner og virksomheder, der er gået sammen for at skabe engagerende rammer for kultur, samarbejde og innovation overalt på Østerbro og Nordhavn. Foreningen, som blev etableret i 2020, drives af et dagligt sekretariat med en bredt repræsenteret og arbejdende bestyrelse i ryggen. Foreningen har desuden et stort, aktivt og voksende netværk af kulturskabere og frivillige. Kulturdistriktet arbejder med at skabe stor variation af kulturelle tilbud i bydelen, opbygge viden, samarbejde på tværs af sektorer, indgå strategiske partnerskaber, løfte netværk, indsamle data og forløse det enorme brandingpotentiale, bydelen ligger inde med.

Kernebudskab i forhold til grønt byliv på indre Østerbro

Et grønt byliv er både et byliv, hvor naturen og de grønne løsninger er i fokus, men det er også et byliv, hvor der skal være plads til at blomstre. Her mener vi, at skabe rammer for et byliv, hvor kulturen, det sociale liv og de innovative løsninger kan blomstre i bybilledet. En Engagerende Bydel Med kulturen som driver ønsker vi at skabe en engagerende bydel, hvor der er plads til at udfordre, eksperimentere og inspirere. Kulturen besidder enorme kvaliteter i forhold til at give ordet til mangfoldigheden, samt skabe de nødvendige møder på tværs af forskelligheder og sektorer der skal til for at nye idéer kan udvikles og blive til reelle løsninger. En Generøs Bydel Vi ønsker at skabe en bydel, der når man bevæger sig i den giver indsigt, inspiration og gode oplevelser. Vi skal skabe rammer for gode netværk og samarbejder, samt gode muligheder for at skabe og udfolde sig i byens rum. Østerbro - Et Kulturdistrikt Med inspiration fra kulturdistrikter verden over, ses eksempler på hvordan en kultur som omdrejningspunkt kan skabe optimale rammer for socialt liv, innovation og nye grønne løsninger. Kulturdistrikter leverer den kulturøkologi og -infrastruktur der skal til for at vi udfordrer vante mønstre. Det er et middel til at åbne byen op og skabe muligheder og fællesskaber, der skaber en sundere by. Vi skal derfor prioritere bylivet, og de rammer der skal til for at mødes og udvikle de optimale grønne rammer og bynatur også. Byen skal være en arena, der fordrer muligheder frem for vanskeligheder.

Vigtigt for borgersamlingen at vide

Vi skal øge muligheden for midlertidighed og aktivisme i byen. Adgangen til embedsværket skal være så gnidningsfrit som muligt, og det skal være nemt at få tilladelser. Der skal gøres plads til store og mindre projekter i bybilledet. Eksempler kan være TagTomat, der på nem vis skaber fællesskaber og grøn bydel, ved at etablere fælleshaver i eksempelvis boligområder og på skoler. (Læs mere via linket) Eller Kulturstrædet, etableret af Kulturdistriktet, der ønsker at skabe et kulturelt hotspot i evig forandring, hvor man kan gå på opdagelse som publikum, og hvor større og mindre aktører, workshops og begivenheder kan indtage rummet og skabe inspiration og oplevelser. (Læs mere via linket) Afslutningsvist opfordrer vi til bottom-up-udvikling i byen. At tage sig tid til at skabe den proces der skal til for, at indfange de brede behov og lade samfundet styre en udvikling. Der skal etableres rammer for møderne i byen, hvor løsninger lokalt kan styres og udvikles.

Hvor kan man få mere viden

Om Kulturdistrikter generelt: Global Cultural District Network er en forening af kulturdistrikter verden over, hvor man kan få indsigt i et væld af veludviklede eksempler på en ny form for samfundsstruktur. Alt sammen bakket op af forskning, der også anerkender, at vi stadig kan blive bedre.

Besøg hjemmesiden Global Cultural District Network

Kan vi herhjemme fremelske de næste globale verdensstjerner? (artikel på kulturmonitor.dk)

Besøg hjemmesiden for TagTomatBesøg hjemmesiden for Kulturstrædet

 

Indsendt af

Kulturdistriktet -  kulturdistriktet.dk

Del med