For rigtig mange danskere er bilen nødvendig

Ny
Mere liv

Organisationen

FDM er Danmarks største interesseorganisation for bilister, og vi har 269.000 husstande som medlemmer.

FDM varetager bilisternes interesse og arbejder bl.a. for bedre trafiksikkerhed, mere hensyntagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugersikkerhed.

Kernebudskab i forhold til grønt byliv på indre Østerbro

For rigtig mange almindelige danskere er bilen nødvendig for at få hverdagen tl at hænge sammen. Vi bruger bilen til at fragte os til og fra arbejde, daginstitution, skole, indkøb, familiebesøg og meget andet. Det gælder også selvom man bor på Østerbro. På Østerbro hører der iflg. Bilstatistik knap 25.000 biler hjemme. Hertil kommer besøgende, brugere af kulturtilbud etc.

Det er velkendt at parkeringssituationen allerede er presset på Østerbro, og har været det i en årrække. På store dele af Østerbro er belægningsprocenten på parkeringspladserne over 100%, hvilket betyder, at der er færre pladser, end der er biler. Det medfører unødig søgetrafik, frustration hos beboere og besøgende, og en kamp om parkeringspladserne, der er en moderne by uværdig. Den høje belægningsprocent giver alt andet lige flere ulovlige parkering, der igen fører til forringet trafiksikkerhed. Dette problem bliver forstærket ved større kulturarrangementer, fx i Parken.

FDM mener, at det helt grundlæggende er kommunens opgave at sørge for, at der er det antal parkeringspladser i et givent område, som der rent faktisk er efterspørgsel efter. Det har Københavns Kommune desværre ikke evnet at leve op til, især ikke på Østerbro.

Vi har i FDM forståelse for, at man gerne vil gøre bydelen grønnere, men det nytter ikke at det sker på bekostning af antallet af parkeringspladser. Til gengæld kan man placere parkeringspladserne under jorden, i p-huse etc., for på den måde at frigøre plads på overfladen uden at umuliggøre beboernes hverdag og legitime behov for en bil. I FDM mener vi ikke grønt byliv, biler og parkeringspladser er et 'enten-eller', men et 'både-og'.

Hvis viljen er til stede, kan der findes løsninger, der tilgodeser alle interesser.

Særlig vigtig for borgersamlingen at vide

Besøg FDM's hjemmeside

Berlingske har ad flere omgange beskrevet de utilfredsstillende parkeringsforhold på Østerbro. Her følger to eksempler. Cirkler du efter en parkeringsplads i København? Se her, hvor antallet af biler overstiger antallet af pladser (artikel på b.dk)

Københavnsk bydel støvsuget for p-pladser: Mor leder ofte efter p-plads i 30 minutter – en anden blev tilbudt penge for at afgive hårdt tilkæmpet plads (artikel på b.dk)

Fremsendt af

FDM

Del med