Mere grønt ved Gunnar Nu Hansens Plads

Ny
Mere grønt

Vores kernebudskab er meget simpelt: der skal være flere grønne arealer. Dette vil skabe større tryghed og mere liv. På den måde bruges arealer rigtigt - og som forretning kan vi også være med til at skabe stemning samt tryghed.

I min optik, burde man fjerne alle P-pladser på Gunnar Nu Hansens Plads. Der ligger et P-hus på Østerfælled Torv / Gunnar Nu Hansens Plads, som står helt tomt. Lad os få rykket biler derover.

Fælledparken er lige op til pladsen, så hvorfor ikke få rykket det grønne areal endnu tætte på pladsen? Der kunne blive plantet træer, blive lavet petanque-baner samt opsat bænker hist og her. En plads som kan blive et åndehul med liv og glæde.

Vi stiller gerne op til et møde. For os gælder det ikke blot om at se på forretningslivet. I det store billede går det hele hånd i hånd. Vi vil være med til at skabe smil og stemning - lidt som man ser i Paris.

Indsendt af: Bottega Estadio (Vinbar på Østerbro).

Del med