Opbakning til turisme i hovedstaden

Ny
Mere liv

Organisationen

Wonderful Copenhagen

Kommunikation og markedsføring af Hovedstadsregionen i ind- og udland.

Har desuden til opdrag, sammen med KK, dels at arbejde med viden og analyser ift. borgeropbakning i en turismekontekst dels at bruge turisme som løftestang i bykvarterer i København. Vi ønsker derfor at bringe turismen ind i fora, hvor der tales byplanlægning for at arbejde for en by i balance med både borgere og turister.

Kernebudskab i forhold til grønt byliv på indre Østerbro

Den nationale turismestrategi har fastsat et mål om at øge borgernes overordnede opfattelse af turismens betydning som positiv for det danske samfund. Opbakningen til turismen i Hovedstaden spiller en central rolle, hvis dette mål skal nås. Det er derfor en prioritet i Wonderful Copenhagen at arbejde med at sikre stærk lokal opbakning til den fremtidige turismevækst i hovedstaden. Det forudsætter, at turismeudviklingen sker i balance med borgernes hverdag.

Når vi ser mod andre storbyer i Europa med langt flere turister end i København er der friktioner mellem turister og lokale. Derfor arbejder turismeorganisationer her i højere grad sammen med offentlige myndigheder for at imødekomme en stigende modstand mod turisme.

I udgangspunktet er utilfredsheden med turismen blandt kommunens borgere lav (ca. 94% oplever pt. ikke udfordringer med turismen). Overnatningstallene forventes i 2023 at være over niveau ift. 2019, alt imens at den allerede eksisterende og fremtidige hotelkapacitet forøges med 58% frem mod 2025 (ift. 2017) - med mange af de nye værelser placeret i Indre By, Vesterbro og på Christianshavn. Koncentrationen af turister forventes derfor at blive mere markant. Med den øgede turisme til byen over de næste år, er det derfor udtryk for rettidig omhu fra Wonderful Copenhagens side at imødegå eventuelle fremtidige udfordringer nu på en så involverende, transparent og udadvendt måde som muligt.

Vigtigt for borgersamlingen at vide

Det forventes at byens besøgende i stigende grad også ønsker at opleve Østerbro kvarteret. I forhold til bynatur og byliv vil det være en fordel at indtænke i fremtidige løsningsmodeller, at byen ikke alene rummer lokale men også - især i højsæsonen - flere gæster.

Hvor kan man få mere viden

Læs mere på hjemmesiden for Wonderful Copenhagen

 

Indsendt af

Wonderful Copenhagen

Del med