Sikring af befolkningens mulighed for naturoplevelser

Ny
Mere grønt

Organisationen

Danmarks Naturfredningsforening, København. Vi har for et par år siden udgivet publikationen Anbefalinger for Naturen i København og vi har i partnerskab med Københavns Kommune deltaget i udarbejdelse af Strategi 2022 - 2050 for biodiversitet i København K med tilhørende handleplan. Vi er også formel høringspart i forbindelse med dispensationer til fredninger, f.eks. er stort set alle parker i København fredede. Søerne og Kastellet er andre fredede områder på Østerbro. Vi er også høringspart i forbindelse med lokalplaner mv. Vi er desuden rådgivere i forbindelse med Københavns Kommunes biodiversitetspulje. Det vil sige at vi rådgiver potentielle ansøgere til puljen og vi er efterfølgende med til at vurdere ansøgningerne med hensyn til deres betydning for biodiversiteten.

Kernebudskab i forhold til Grønt byliv på Indre Østerbro

I vores vision skriver vi bla. "Sikring af befolkningens mulighed for naturoplevelser er central… Alt fra beplantede parkeringsanlæg og vejkanter, små bede, murplanter og grønne tage bidrager til bynaturen med redepladser, fourageringsmuligheder og voksesteder. ligesom det det indebærer en oplevelsesværdi for den lokale befolkning".  Adgang til parker og naturområder har en direkte indflydelse på både det fysiske og psykiske helbred. En stor undersøgelse har vist, at en halv til en hel times gåtur eller siddende afslapning i natur og grønne områder sænker stressniveauet akut og fremmer de kognitive funktioner. Østerbro har mange fine grønne områder. Ud over parkerne og søerne er der kirkegårdene, som efter vores mening også burde fredes på samme måde som Assistens Kirkegård er blevet det. Kirkegårdene er i biologisk sammenhæng vigtige fordi de rummer mange gamle og store træer og fordi området har fået lov til at udvikle sig gennem århundreder. Et andet træk ved Østerbro er de mange træer i gaderne f.eks. er Willemoesgade på det indre Østerbro og den sydlige del af Hesseløgade på det Ydre Østerbro eksempler på, hvor smukke stort set alle gader på Østerbro kunne blive. Søerne rummer et meget stort potentiale for forbedring af naturen i bydelen med blødere kanter, områder med rørskove og øer til fuglene.  Til slut kan nævnes de grønne korridorer hvor specielt overgange fra en habitattype til en anden er vigtige (forbinde kyst med park og sø med park).

Særlig vigtigt for medlemmerne af borgersamlingen at vide

Træer er en meget vigtig del af bynaturen og spiller en stor rolle for klimaet i byen, hvor træerne dæmper varmen om sommeren og medvirker til at fange mikropartikler fra bilernes udstødning. Træerne er også gode til at opsuge store mængder vand når det regner. Særligt har gamle store træer en særlig vigtig betydning for insekter og fugle og for flagermus. Klimaforandringen gør det nødvendigt, at have så mange store træer i byen som muligt. I København lider både kommune, viceværter og beboerforeninger mv. af skræk for store træer, de er farlige fordi de kan tabe grene, de skygger og de fylder gaderne med visne blade om efteråret. Her er det vigtigt at lære københavnerne at træerne er vores venner, de er gode for biodiversiteten og at de gør livet mere behageligt for os når nu somrene bliver meget varmere og regnen mere voldsom. Ved kampen om pladsen er det vigtigt at tage ved lære af de erfaringer der blev indhøstet ved Klimakvarter Østerbro, hvor det viste sig at mindst 25% af de asfalterede og flisebelagte arealer kunne fjernes ude at sløjfe så meget som en eneste parkeringsplads. Hvis så flere begyndte at køre i delebiler frem for at have sin egen, kunne vi fjerne nogle parkeringspladser og måske 50% af bydelens befæstede arealer kunne laves til grønne områder. Østerbro kunne blive et eksempel på, hvor grøn en bydel det er muligt at udvikle, hvis erfaringerne fra Klimakvarteret bliver rullet ud over hele bydelen. Her vil det være meget vigtigt at tænke på at få så mange nye grønne forbindelser som muligt mellem kysten og bydelens parker og fra søerne gennem bydelen til Fælledparken og til kirkegårdene.  Bydelens mure rummer også store potentialer for klatrende murplanter. Selvfølgeligt hjemmehørende arter som efeu og kaprifolie. Hjemmehørende arter fordi de bidrager til biodiversiteten mange gange mere end almindelige "planteskoleplanter", som kun i ringe grad indgår i naturens kredsløb. 

Hvor kan man få mere viden

Hjemmeside for Danmarks Naturfredningsforening København

Facebookside for Danmarks Naturfredningsforening København

Info om biodiversitet på Naturfredningsforeningens hjemmeside

Naturen kan løse klimakrisen (artikel på Naturfredningsforeningens hjemmeside)

Indsendt af

Danmarks Naturfredningsforening

Del med